Bio en werk

Monumentale momenten en verbeelding op locatie 

Mathilde Jansen (1981) studeerde af als fotografe aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (2001-2006). In 2004 studeerde ze mixed media (in de studio van Fluxus kunstenaar Milan Knizak) aan de Academy of Fine Art in Praag (2004) en in 2005 fotografie aan de Rietveld Academie te Amsterdam (2005).

Mathilde fotografeert voor bedrijven, organisaties, particulieren en media. Zoals Eneco, KPN (TBWA Neboko), Strukton, NRC next, HP/De Tijd en VPRO Tegenlicht. Zij ontving projectbeurzen van het Fonds BKVB (Mondriaan Fonds), de van Bijleveltstichting, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en de Stichting Sem Presser Archief. Ook organiseerde zij evenementen en tentoonstellingen voor een kunststichting in Amsterdam. Haar werk is tentoongesteld en gepubliceerd  in binnen- en buitenland, waaronder in Amsterdam, Berlijn en San Francisco.
In 2000 rondde zij haar opleiding Sociaal Pedagogisch Werk af. Nadien werkte ze respectievelijk in de (verstandelijk gehandicapten) zorgsector en kinderopvang. Momenteel volgt zij een deeltijd post-HBO opleiding Beroepskunstenaars in de Klas. Ze combineert het geven van workshops aan kinderen met fotografie in opdracht en het ontwikkelen van artistieke projecten.

In 2008 verbleef zij als artist in residence bij Warm Heart Art Tanzania in Arusha en elders in het land om de groeiende economie, bedrijven en medewerkers te fotograferen. Mathilde heeft familiebanden met Tanzania en verblijft soms in Dar es Salaam. In 2011 verbleef zij bij Dominio Vale do Mondego in de bergketen Serra da Estrela te Portugal. Waarbij ze middels interactie met de rivier en graniet, verbanden legde tussen vloeibare en gestolde materie. En portretten maakte van de familie op het culturele eco agro landgoed. In 2012 onderzocht Jansen in Amsterdam en overige regio’s poetische en vervreemdende verbanden tussen de herkomst van grondstoffen en gebruiksproducten. In 2012 bezocht ze met een Tanzaniaanse collega de regio Mtwara, waar ze lokale bewoners portetteerde in relatie tot de winning van natuurlijke grondstoffen zoals gas en metaal. Haar werk bevat meerdere perspectieven of dimensies en ontstaat in interactie met mensen op locatie. Bestaande of nieuwe (mogelijke) sociale, economische en interculturele structuren worden belicht en spreken tot de verbeelding.

In opdracht fotografeert Mathilde mensen en maatschappelijk betrokken organisaties. Met een focus op monumentale momenten die buiten met binnen; observatie en actualiteit verbinden. En zo gebeurtenissen speels verbeelden. Verwant aan de visie van Social Sculpture (Joseph Beuys), waarin leven en kunst samenhangen en ontwikkelingen in de samenleving als een sociaal bouwwerk in de tijd worden gezien.

Image: ThisIsCrisp

Author unknown